Produkter Tjenester Meny

Miljøvennlige varme- og kjøleløsninger

Installasjon av miljøvennlige varme- og kjøleløsninger er positivt for miljøet og deg som kunde. De mest populære varme- og kjøleløsningene er varmepumper med forskjellige utnyttelser.

Luft-til-luft-varmepumper

Slike varmepumper brukes i tillegg til din eksisterende oppvarmingskilde, som elektriske ovner eller vedfyring. Varmepumpen fordeler luften i leiligheten eller etasjen den er montert og sørger for en jevn temperatur.

Luft-til-vann-varmepumper

Luft til vann-varmepumpe er et komplett oppvarmingssystem konstruert for å gi varme til et system for vannbåren varme, med radiatorer eller gulvvarme. Dette fungerer som et komplett oppvarmingssystem for huset, med energi som sprer varmen til alle rom. Sammenlignet med luft til luft-varmepumper, gir dette bedre sparingsmuligheter. Luft-til-vann-varmepumper kan monteres i eksisterende varmesystem, slik at du for eksempel kan bytte ut din gamle oljefyr med en varmepumpe. Ifølge beregninger av ENOVA har en vanlig enebolig et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare cirka 8.800 kWh ved å installere en luft-til-vann-varmepumpe. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt spare omtrent 118.800 kroner i løpet av varmepumpens levetid på normalt 12 til 15 år.

Væske-til-vann-varmepumper

En væske-til-vann-varmepumpe er et komplett oppvarmingssystem som bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen. Ifølge beregninger av ENOVA har en vanlig enebolig et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare cirka 11.100 kWh ved å installere en væske-til-vann-varmepumpe. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt spare omtrent 150.000 kroner i løpet av varmepumpens levetid på normalt 20 år.

Solfangere

Solfangere er et stadig mer aktuelt alternativ for oppvarming av hus og tappevann. Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system eller annet eksisterende varmesystem. Ifølge solenergi.no er det fordelaktig å konvertere solstrålene direkte til varme fremfor å gå veien om strøm, dersom formålet er å benytte solenergien til oppvarming. De fleste solfangeranlegg har en tilbakebetalingstid på mellom 5 til 15 år, mens levetiden for anleggene ligger på rundt 20 til 30 år – avhengig av type solfangere og systemløsning. Solfangeranlegget gir dermed gratis varme i mange år etter at det er nedbetalt. Dersom du ønsker mer informasjon om solenergi og solfangere, ta en titt her: Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder

ENOVA gir støtte til installasjon av luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, solfangere og andre energibesparende tiltak. Se mer informasjon her: www.enova.no

Vi har et tett samarbeid med våre leverandører av miljøvennlige varme- og kjøleløsninger. Med bistand fra våre leverandører sørger vi for å gi deg en helhetlig vurdering av ditt varme- og kjøle behov. Ønsker du en uforpliktende befaring?